بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای AMP دارو IRINOTECAN (CAMPTO) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRINOTECAN (CAMPTO) با کد 01900 تجويز متخصص انكولوژي

drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO)

drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO)

dru date(تاریخ دارو) : 1390/09/22 1391/03/24 1391/05/24 1391/07/15

شرط تعهد : تجويز متخصص انكولوژي

drug code(کد دارو) : 01900

شکل دارو : Amp

دوز دارو doz : 20 mg/ml (40 mg) (2 ml)

price (قیمت دارو) : 723000 555000 550000

تغییر قیمت : 723000 555000 550000 471420

قیمت پایه و نام تولید کننده : شفا آراد درمان فاتح هلال احمر هلال

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog