بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Bulk دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) با کد 00942

drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID)

drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID)

dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/01

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 00942

شکل دارو : Bulk

دوز دارو doz :

price (قیمت دارو) : 10500

تغییر قیمت : 0

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog