بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Bulk دارو POTASSIUIM PERMANGANATE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUIM PERMANGANATE با کد 01030

drugname(نام دارو) : POTASSIUIM PERMANGANATE

drugname(نام دارو) : POTASSIUIM PERMANGANATE

dru date(تاریخ دارو) :

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 01030

شکل دارو : Bulk

دوز دارو doz :

price (قیمت دارو) :

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog