بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Cap دارو ETOPOSIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETOPOSIDE با کد 00520 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE

drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE

dru date(تاریخ دارو) : 1390/07/13

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00520

شکل دارو : Cap

دوز دارو doz : 50 mg

price (قیمت دارو) : 95000

تغییر قیمت : 95000

قیمت پایه و نام تولید کننده : دماوند

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog