بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Cap دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05992 تولید داخل – آنتی هیوپولیپدمی

drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20

شرط تعهد : تولید داخل – آنتی هیوپولیپدمی

drug code(کد دارو) : 05992

شکل دارو : Cap

دوز دارو doz : 200mg

price (قیمت دارو) : 880

تغییر قیمت : 1100

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog