بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Cap دارو HYDROXY UREA توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXY UREA با کد 00648 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA

drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA

dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 1391/02/10 1391/03/16

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00648

شکل دارو : Cap

دوز دارو doz : 500 mg

price (قیمت دارو) : 3,400 2800

تغییر قیمت : 3,400 2800 2700

قیمت پایه و نام تولید کننده : سها هلال فردوس قاسم ايران

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog