بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Cap دارو LOMUSTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LOMUSTINE با کد 00769 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : LOMUSTINE

drugname(نام دارو) : LOMUSTINE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00769

شکل دارو : Cap

دوز دارو doz : 40 mg

price (قیمت دارو) : 94000 120000

تغییر قیمت : 120000

قیمت پایه و نام تولید کننده : رازی

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog