بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Coated Tab دارو CYPROTERONE COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو CYPROTERONE COMPOUND با کد 00374

drugname(نام دارو) : CYPROTERONE COMPOUND

drugname(نام دارو) : CYPROTERONE COMPOUND

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 00374

شکل دارو : Coated Tab

دوز دارو doz :

price (قیمت دارو) : 300

تغییر قیمت : 400

قیمت پایه و نام تولید کننده : قیمت پایه

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog