بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Coated Tab دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE با کد 01080

drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE

drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE

dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 01080

شکل دارو : Coated Tab

دوز دارو doz : 60 mg

price (قیمت دارو) : 1700

تغییر قیمت : 2000

قیمت پایه و نام تولید کننده : قیمت پایه

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog