بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Cream (Rince) دارو PERMETHRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PERMETHRIN با کد 01632 توليد داخل

drugname(نام دارو) : PERMETHRIN

drugname(نام دارو) : PERMETHRIN

dru date(تاریخ دارو) : 1387/10/16

شرط تعهد : توليد داخل

drug code(کد دارو) : 01632

شکل دارو : Cream (Rince)

دوز دارو doz : 1% w/w

price (قیمت دارو) : 8500

تغییر قیمت : 0

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog