بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Infu دارو CISPLATIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CISPLATIN با کد 00301 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : CISPLATIN

drugname(نام دارو) : CISPLATIN

dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/15 1390/07/05 1391/03/16

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00301

شکل دارو : Infu

دوز دارو doz : 10 mg

price (قیمت دارو) : 47500 65500

تغییر قیمت : 47500 65500 45000

قیمت پایه و نام تولید کننده : ّهجرت هجرت

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog