بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Infu دارو DEXTROSE 5% NACL 0.45% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.45% با کد 02125 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.45%

drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.45%

dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/08

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 02125

شکل دارو : Infu

دوز دارو doz : (1000 ml)

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت : 14000

قیمت پایه و نام تولید کننده : قیمت پایه

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog