بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Infu دارو NIMODIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIMODIPINE با کد 00904 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : NIMODIPINE

drugname(نام دارو) : NIMODIPINE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 00904

شکل دارو : Infu

دوز دارو doz : 10 mg/50 ml

price (قیمت دارو) : 326000

تغییر قیمت : 372550

قیمت پایه و نام تولید کننده : شفا

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog