بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj Powder , Lyophilized دارو DEFEROXAMINE MESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DEFEROXAMINE MESYLATE با کد 01956 تجویز توسط متخصص

drugname(نام دارو) : DEFEROXAMINE MESYLATE

drugname(نام دارو) : DEFEROXAMINE MESYLATE

dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20

شرط تعهد : تجویز توسط متخصص

drug code(کد دارو) : 01956

شکل دارو : Inj Powder , Lyophilized

دوز دارو doz : 2 g

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog