بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj (spinal) دارو BUPIVACAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BUPIVACAINE HCL با کد 01413 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL

drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL

dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/31

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 01413

شکل دارو : Inj (spinal)

دوز دارو doz : 0.5% (4 ml)

price (قیمت دارو) : 40000 50000 18500

تغییر قیمت : 40000 50000

قیمت پایه و نام تولید کننده : آدوراطب آدوراطب

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog