بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو BOTULISM POLYVALENT (A+B+E) توضیحات

مشخصات کامل دارو BOTULISM POLYVALENT (A+B+E) با کد 01412 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : BOTULISM POLYVALENT (A+B+E)

drugname(نام دارو) : BOTULISM POLYVALENT (A+B+E)

dru date(تاریخ دارو) :

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 01412

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz :

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog