بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو INSULIN BIPHASIC ISOPHANE توضیحات

مشخصات کامل دارو INSULIN BIPHASIC ISOPHANE با کد 01544 توليد داخل

drugname(نام دارو) : INSULIN BIPHASIC ISOPHANE

drugname(نام دارو) : INSULIN BIPHASIC ISOPHANE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/29

شرط تعهد : توليد داخل

drug code(کد دارو) : 01544

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz : 100 iu/ml

price (قیمت دارو) : 72000

تغییر قیمت : 68000

قیمت پایه و نام تولید کننده : داروپخش

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog