بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو INTERFERON BETA – 1B (ziferon) توضیحات

مشخصات کامل دارو INTERFERON BETA – 1B (ziferon) با کد 02668 تجویز متخصص (با فرانشیز 10% ویژه دارندگان کارت هوشمند)

drugname(نام دارو) : INTERFERON BETA – 1B (ziferon)

drugname(نام دارو) : INTERFERON BETA – 1B (ziferon)

dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/08

شرط تعهد : تجویز متخصص (با فرانشیز 10% ویژه دارندگان کارت هوشمند)

drug code(کد دارو) : 02668

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz : 9.6miu

price (قیمت دارو) : 450000

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده : هجرت

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog