بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06243 تجویز توسط متخصص وبا تشکیل پرونده در بیماران هپاتیت C

drugname(نام دارو) : Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Peginterferon alfa-2b (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15

شرط تعهد : تجویز توسط متخصص وبا تشکیل پرونده در بیماران هپاتیت C

drug code(کد دارو) : 06243

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz : 80mg

price (قیمت دارو) : 1094000

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog