بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو PIPECURONIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPECURONIUM BROMIDE با کد 01962 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE

drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/13

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 01962

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz : 4 mg

price (قیمت دارو) : 27950

تغییر قیمت : 67000

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog