بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Inj دارو SODIUM TERADECYL SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM TERADECYL SULFATE با کد 01137 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : SODIUM TERADECYL SULFATE

drugname(نام دارو) : SODIUM TERADECYL SULFATE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/26

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 01137

شکل دارو : Inj

دوز دارو doz : 0.03

price (قیمت دارو) : 118366

تغییر قیمت : 130755

قیمت پایه و نام تولید کننده : پیک دارو

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog