بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Lotion دارو LINDANE. توضیحات

مشخصات کامل دارو LINDANE. با کد 00577

drugname(نام دارو) : LINDANE.

drugname(نام دارو) : LINDANE.

dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 00577

شکل دارو : Lotion

دوز دارو doz : 0.01

price (قیمت دارو) : 15000

تغییر قیمت : 20000

قیمت پایه و نام تولید کننده : هجرت

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog