بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Nasal Spray دارو DESMOPRESSIN ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DESMOPRESSIN ACETATE با کد 01747 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE

drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE

dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/08

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 01747

شکل دارو : Nasal Spray

دوز دارو doz : 0.1 mg/ml

price (قیمت دارو) : 47500

تغییر قیمت : 52200

قیمت پایه و نام تولید کننده : مهیا

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog