بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Ophth Amp دارو ACETYLCHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETYLCHOLINE CHLORIDE با کد 00015 بيمارستاني

drugname(نام دارو) : ACETYLCHOLINE CHLORIDE

drugname(نام دارو) : ACETYLCHOLINE CHLORIDE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/27

شرط تعهد : بيمارستاني

drug code(کد دارو) : 00015

شکل دارو : Ophth Amp

دوز دارو doz : 0.01

price (قیمت دارو) : 92500

تغییر قیمت : 100000

قیمت پایه و نام تولید کننده : هلال احمر

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog