بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Powder For Suspension دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد _ توليد داخل

drugname(نام دارو) : CEFIXIME

drugname(نام دارو) : CEFIXIME

dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20

شرط تعهد : توليد داخل

drug code(کد دارو) : _

شکل دارو : Powder For Suspension

دوز دارو doz : 50 mg

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog