بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Scored Coated Tab دارو MAPROTILINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو MAPROTILINE HCL با کد 00784 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL

drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL

dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/24

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00784

شکل دارو : Scored Coated Tab

دوز دارو doz : 75 mg

price (قیمت دارو) : 1200

تغییر قیمت : 1600

قیمت پایه و نام تولید کننده : هجرت

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog