بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Sol For Nebulisation دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01448 توليد داخل

drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM

drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM

dru date(تاریخ دارو) :

شرط تعهد : توليد داخل

drug code(کد دارو) : 01448

شکل دارو : Sol For Nebulisation

دوز دارو doz : 10 mg/ml (2 ml)

price (قیمت دارو) :

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog