بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Susp دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07986 تولید داخل به عنوان آنتی بیوتیک

drugname(نام دارو) : Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15

شرط تعهد : تولید داخل به عنوان آنتی بیوتیک

drug code(کد دارو) : 07986

شکل دارو : Susp.

دوز دارو doz : 200 mg/5ml 22.5ml

price (قیمت دارو) : 27000

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog