بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Syrup دارو CIMETIDIME (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو CIMETIDIME (AS HCL) با کد 01433

drugname(نام دارو) : CIMETIDIME (AS HCL)

drugname(نام دارو) : CIMETIDIME (AS HCL)

dru date(تاریخ دارو) :

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : 01433

شکل دارو : Syrup

دوز دارو doz : 200 mg/5 ml

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog