بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Tab دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد تولید داخل برای فشار خون

drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15

شرط تعهد : تولید داخل برای فشار خون

drug code(کد دارو) :

شکل دارو : Tab

دوز دارو doz : 50 mg

price (قیمت دارو) :

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog