بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Tab دارو Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 01996 تولید داخل به عنوان ضد افسردگی

drugname(نام دارو) : Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/19

شرط تعهد : تولید داخل به عنوان ضد افسردگی

drug code(کد دارو) : 01996

شکل دارو : TAB

دوز دارو doz : 25mg

price (قیمت دارو) : 450

تغییر قیمت : 1200

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog