بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای TABLET, EXTENDED RELEASE دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine توضیحات

مشخصات کامل دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine با کد 05929 تولید داخل – تجویز توسط متخصص

drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine

drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15

شرط تعهد : تولید داخل – تجویز توسط متخصص

drug code(کد دارو) : 05929

شکل دارو : TABLET, EXTENDED RELEASE

دوز دارو doz : 300mg

price (قیمت دارو) :

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog