بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای TABLET دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد توضیحات

مشخصات کامل دارو Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد با کد 05927 تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک

drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد

drugname(نام دارو) : Quetiapine (as Fumarate) بر اساس سهم سازمان 90درصد

dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25

شرط تعهد : تولید داخل به عنوان آنتی سایکوتیک

drug code(کد دارو) : 05927

شکل دارو : TABLET

دوز دارو doz : 100mg

price (قیمت دارو) : 3000

تغییر قیمت : 2500

قیمت پایه و نام تولید کننده : قیمت پایه

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog