بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Top Sol دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01034 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری)

drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE

drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE

dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/22

شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری)

drug code(کد دارو) : 01034

شکل دارو : Top Sol

دوز دارو doz : 10% (1000 ml)

price (قیمت دارو) : 150000 164000

تغییر قیمت : 164000

قیمت پایه و نام تولید کننده : رازی-داروپخش

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog