بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Vag Cream دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات

مشخصات کامل دارو CONGUGATED ESTROGENS با کد 00353 تجويز متخصص

drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS

drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS

dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20

شرط تعهد : تجويز متخصص

drug code(کد دارو) : 00353

شکل دارو : Vag Cream

دوز دارو doz : 0.625 mg/g

price (قیمت دارو) : 70000

تغییر قیمت : 80000

قیمت پایه و نام تولید کننده : داروپخش

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog