بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Vial دارو ANTIHEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII) VONWILLEBRAND توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTIHEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII) VONWILLEBRAND با کد 09563 بیماران خاص و تشکیل پرونده

drugname(نام دارو) : ANTIHEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII) VONWILLEBRAND

drugname(نام دارو) : ANTIHEMOPHILIC FACTOR (Factor VIII) VONWILLEBRAND

dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/09

شرط تعهد : بیماران خاص و تشکیل پرونده

drug code(کد دارو) : 09563

شکل دارو : Vial

دوز دارو doz : 500 U

price (قیمت دارو) : 200,000 400,000

تغییر قیمت : 400000

قیمت پایه و نام تولید کننده : کی بی سی

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog