بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Vial دارو Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 09599 تجویز توسط متخصص – برای دیابت

drugname(نام دارو) : Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد)

drugname(نام دارو) : Insulin Glargin (Lantus)(بر اساس سهم سازمان 90درصد)

dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15 1391/08/13

شرط تعهد : تجویز توسط متخصص – برای دیابت

drug code(کد دارو) : 09599

شکل دارو : vial

دوز دارو doz : 1000U / 10 ml

price (قیمت دارو) : 610000

تغییر قیمت : 610000 870000

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog