بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای Vial دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد _

drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE

drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE

dru date(تاریخ دارو) :

شرط تعهد :

drug code(کد دارو) : _

شکل دارو : Vial

دوز دارو doz : 5% (500 ml)

price (قیمت دارو) : _

تغییر قیمت :

قیمت پایه و نام تولید کننده :

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog