بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

گت بلاگز داروهای دارو CAST توضیحات

مشخصات کامل دارو CAST با کد 66662 پزشک عمومی یا متخصص و با مهر بیمارستان -دی کلینیک-درمانگاه

drugname(نام دارو) : CAST

drugname(نام دارو) : CAST

dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/02

شرط تعهد : پزشک عمومی یا متخصص و با مهر بیمارستان -دی کلینیک-درمانگاه

drug code(کد دارو) : 66662

شکل دارو :

دوز دارو doz : 1 cm

price (قیمت دارو) : 1600

تغییر قیمت : 1785

قیمت پایه و نام تولید کننده : داروپخش

شماره لیست و تاریخ ارسال : شماره682 – تاریخ ارسال 1392/02/03 فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه سلامت ایران


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog