سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بایگانی‌ماهانه: دسامبر 2016

دارو PACLITAXEL توضیحات 0

دارو PACLITAXEL توضیحات

مشخصات کامل دارو PACLITAXEL با کد 02395 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PACLITAXEL drugname(نام دارو) : PACLITAXEL dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/18 1391/09/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02395 شکل...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02321 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02321 شکل دارو...

دارو CHLORAM PHENICOL  (AS PALMITATE) توضیحات 0

دارو CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) با کد 00263 drugname(نام دارو) : CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) drugname(نام دارو) : CHLORAM PHENICOL (AS PALMITATE) dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو HEMODIALYSIS  CONCENTRATED  I توضیحات 0

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED I با کد 00623 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED I drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED I dru date(تاریخ دارو) : 1386/01/01 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07054 تولید داخل و بیماران خاص و تشکیل پرونده برای بیماران تالاسمی drugname(نام دارو) : Deferasirox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو)...

دارو FACTOR  IX  COMPLEX توضیحات 0

دارو FACTOR IX COMPLEX توضیحات

مشخصات کامل دارو FACTOR IX COMPLEX با کد 00093 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيماران...

دارو DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% با کد 04907 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو OFLOXACIN توضیحات 0

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 02446 تولید داخل وتجویز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تولید داخل وتجویز متخصص drug code(کد دارو)...

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات 0

دارو ANTI HEMORRHOID توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI HEMORRHOID با کد 00097 drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID drugname(نام دارو) : ANTI HEMORRHOID dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00097 شکل دارو :...

دارو CLOBETASOL POMMADE -T* توضیحات 0

دارو CLOBETASOL POMMADE -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL POMMADE -T* با کد 60230 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL POMMADE -T* drugname(نام دارو) : CLOBETASOL POMMADE -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60230...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان