سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای AMP

دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02474 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست و تشکیل پرونده – درمان لنفوم غیر هوجکین (NHL) drugname(نام دارو) : Rituximab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام...

دارو IRINOTECAN  (CAMPTO) توضیحات 0

دارو IRINOTECAN (CAMPTO) توضیحات

مشخصات کامل دارو IRINOTECAN (CAMPTO) با کد 02088 تجويز متخصص انكولوژي drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) drugname(نام دارو) : IRINOTECAN (CAMPTO) dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 1391/02/10 1391/02/12 1391/03/28 1391/07/15 شرط تعهد : تجويز...

دارو PHOSPHATE  POTASSIUM  MONOBASIC  توضیحات 0

دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC توضیحات

مشخصات کامل دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC با کد 02173 drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02173...

دارو IRON  POLYMALTOSE توضیحات 0

دارو IRON POLYMALTOSE توضیحات

مشخصات کامل دارو IRON POLYMALTOSE با کد 01556 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IRON POLYMALTOSE drugname(نام دارو) : IRON POLYMALTOSE dru date(تاریخ دارو) : 1387/09/09 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 04258 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده وتجویز بر اساس گایدلاین در درمان سرطان drugname(نام دارو) : Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم...

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 15691 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده وتجویز بر اساس گایدلاین در درمان سرطان drugname(نام دارو) : Cetuximab (Erbitux)(بر اساس سهم...

دارو CLINDAMYCIN  توضیحات 0

دارو CLINDAMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN با کد 01947 بیمارستانی drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو) : 01947 شکل دارو : Amp...

دارو PCC (UMAN COMPLEX DI) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو PCC (UMAN COMPLEX DI) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو PCC (UMAN COMPLEX DI) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 09576 بیماران خاص و با تشکیل پرونده برای بیماران هموفیلی drugname(نام دارو) : PCC (UMAN COMPLEX DI) (بر اساس سهم...

دارو Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 11759 تجویز توسط متخصص- تشکیل پرونده در بیماری MS drugname(نام دارو) : Natalizumab(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Natalizumab(بر اساس سهم سازمان...

دارو IRON  SORBITOL توضیحات 0

دارو IRON SORBITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو IRON SORBITOL با کد 00710 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IRON SORBITOL drugname(نام دارو) : IRON SORBITOL dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان