بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BOTULISM MONOVALENT (E) توضیحات

مشخصات کامل دارو BOTULISM MONOVALENT (E) با کد 01411 بيمارستاني drugname(نام دارو) : BOTULISM MONOVALENT (E) drugname(نام دارو) : BOTULISM MONOVALENT (E) dru d..

ادامه مطلب