سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Bulk

دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* توضیحات 0

دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* با کد 60260 drugname(نام دارو) : DEXPANTHENOL CREAM -T* drugname(نام دارو) : DEXPANTHENOL CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60260...

دارو ZINC  OXIDE توضیحات 0

دارو ZINC OXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZINC OXIDE با کد 01315 drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01315 شکل دارو : Bulk...

دارو BENZOYL  PEROXIDE  GEL 5% -T* توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* با کد 60150 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/18 شرط تعهد...

دارو KETOCONAZOLE توضیحات 0

دارو KETOCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو KETOCONAZOLE با کد 00724 drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE drugname(نام دارو) : KETOCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00724 شکل دارو : Bulk دوز دارو...

دارو RIVANOL  توضیحات 0

دارو RIVANOL توضیحات

مشخصات کامل دارو RIVANOL با کد 60110 drugname(نام دارو) : RIVANOL drugname(نام دارو) : RIVANOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60110 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

دارو BISMUTH SUB NITRATE توضیحات 0

دارو BISMUTH SUB NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BISMUTH SUB NITRATE با کد 60710 drugname(نام دارو) : BISMUTH SUB NITRATE drugname(نام دارو) : BISMUTH SUB NITRATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60710 شکل...

دارو MUPIROCIN POMAD-T* توضیحات 0

دارو MUPIROCIN POMAD-T* توضیحات

مشخصات کامل دارو MUPIROCIN POMAD-T* با کد 60480 drugname(نام دارو) : MUPIROCIN POMAD-T* drugname(نام دارو) : MUPIROCIN POMAD-T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60480 شکل دارو :...

دارو META BISULFITE SODIUM توضیحات 0

دارو META BISULFITE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو META BISULFITE SODIUM با کد 60790 drugname(نام دارو) : META BISULFITE SODIUM drugname(نام دارو) : META BISULFITE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60790 شکل...

دارو SILVER  NITRATE توضیحات 0

دارو SILVER NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SILVER NITRATE با کد 01126 drugname(نام دارو) : SILVER NITRATE drugname(نام دارو) : SILVER NITRATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01126 شکل دارو : Bulk...

دارو HYDRO CHLORIC ACID توضیحات 0

دارو HYDRO CHLORIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CHLORIC ACID با کد 00635 drugname(نام دارو) : HYDRO CHLORIC ACID drugname(نام دارو) : HYDRO CHLORIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00635 شکل...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ