سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Bulk

دارو BENZOYL  PEROXIDE  GEL 10% -T* توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* با کد 60160 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/12 شرط تعهد...

دارو DITHRANOL توضیحات 0

دارو DITHRANOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DITHRANOL با کد 00464 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DITHRANOL drugname(نام دارو) : DITHRANOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00464 شکل دارو :...

دارو COD  LIVER  OIL توضیحات 0

دارو COD LIVER OIL توضیحات

مشخصات کامل دارو COD LIVER OIL با کد 00347 drugname(نام دارو) : COD LIVER OIL drugname(نام دارو) : COD LIVER OIL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00347 شکل...

دارو FIBRINOLYSIN POMMADE -T* توضیحات 0

دارو FIBRINOLYSIN POMMADE -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو FIBRINOLYSIN POMMADE -T* با کد 60270 drugname(نام دارو) : FIBRINOLYSIN POMMADE -T* drugname(نام دارو) : FIBRINOLYSIN POMMADE -T* dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60270 شکل...

دارو ETHACRIDINE  LANTATE   (REVANOL) توضیحات 0

دارو ETHACRIDINE LANTATE (REVANOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHACRIDINE LANTATE (REVANOL) با کد 00506 drugname(نام دارو) : ETHACRIDINE LANTATE (REVANOL) drugname(نام دارو) : ETHACRIDINE LANTATE (REVANOL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00506 شکل...

دارو CLOTRIMAZOLE LOTION -T* توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE LOTION -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE LOTION -T* با کد 60250 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE LOTION -T* drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE LOTION -T* dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60250...

دارو CITRIC ACID توضیحات 0

دارو CITRIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو CITRIC ACID با کد 00304 drugname(نام دارو) : CITRIC ACID drugname(نام دارو) : CITRIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00304 شکل دارو : Bulk...

دارو ASCORBIC ACID (POWDER) توضیحات 0

دارو ASCORBIC ACID (POWDER) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASCORBIC ACID (POWDER) با کد 60700 drugname(نام دارو) : ASCORBIC ACID (POWDER) drugname(نام دارو) : ASCORBIC ACID (POWDER) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60700 شکل...

دارو SULFUR  (PRECIPITATED) توضیحات 0

دارو SULFUR (PRECIPITATED) توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFUR (PRECIPITATED) با کد 01185 drugname(نام دارو) : SULFUR (PRECIPITATED) drugname(نام دارو) : SULFUR (PRECIPITATED) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01185 شکل دارو : Bulk...

دارو MONO-DI-TRI-CHLORO ACETIC  ACID توضیحات 0

دارو MONO-DI-TRI-CHLORO ACETIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MONO-DI-TRI-CHLORO ACETIC ACID با کد 00863 drugname(نام دارو) : MONO-DI-TRI-CHLORO ACETIC ACID drugname(نام دارو) : MONO-DI-TRI-CHLORO ACETIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00863 شکل...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست