سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Bulk

دارو ALMOND OIL BITTER توضیحات 0

دارو ALMOND OIL BITTER توضیحات

مشخصات کامل دارو ALMOND OIL BITTER با کد 01974 drugname(نام دارو) : ALMOND OIL BITTER drugname(نام دارو) : ALMOND OIL BITTER dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01974...

دارو SHOHL S SOLUTION توضیحات 0

دارو SHOHL S SOLUTION توضیحات

مشخصات کامل دارو SHOHL S SOLUTION با کد 60450 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SHOHL S SOLUTION drugname(نام دارو) : SHOHL S SOLUTION dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو SODIUM BENZOATE SOLUTION 10% توضیحات 0

دارو SODIUM BENZOATE SOLUTION 10% توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM BENZOATE SOLUTION 10% با کد 60440 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : SODIUM BENZOATE SOLUTION 10% drugname(نام دارو) : SODIUM BENZOATE SOLUTION 10% dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز...

دارو PARAFFIN INDUSTRIAL توضیحات 0

دارو PARAFFIN INDUSTRIAL توضیحات

مشخصات کامل دارو PARAFFIN INDUSTRIAL با کد 01973 drugname(نام دارو) : PARAFFIN INDUSTRIAL drugname(نام دارو) : PARAFFIN INDUSTRIAL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01973 شکل دارو : Bulk...

دارو CASTOR OIL توضیحات 0

دارو CASTOR OIL توضیحات

مشخصات کامل دارو CASTOR OIL با کد 00221 drugname(نام دارو) : CASTOR OIL drugname(نام دارو) : CASTOR OIL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00221 شکل دارو : Bulk...

دارو ZINC OXIDE POMADE-T* توضیحات 0

دارو ZINC OXIDE POMADE-T* توضیحات

مشخصات کامل دارو ZINC OXIDE POMADE-T* با کد 60420 drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE POMADE-T* drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE POMADE-T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60420...

دارو PHOSPHATE SODIUM MONOBASIC (NAH2PO4) توضیحات 0

دارو PHOSPHATE SODIUM MONOBASIC (NAH2PO4) توضیحات

مشخصات کامل دارو PHOSPHATE SODIUM MONOBASIC (NAH2PO4) با کد 01000 drugname(نام دارو) : PHOSPHATE SODIUM MONOBASIC (NAH2PO4) drugname(نام دارو) : PHOSPHATE SODIUM MONOBASIC (NAH2PO4) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC (KH2PO4) توضیحات 0

دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC (KH2PO4) توضیحات

مشخصات کامل دارو PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC (KH2PO4) با کد 00999 drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC (KH2PO4) drugname(نام دارو) : PHOSPHATE POTASSIUM MONOBASIC (KH2PO4) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو)...

دارو WHITE WAX توضیحات 0

دارو WHITE WAX توضیحات

مشخصات کامل دارو WHITE WAX با کد 01312 drugname(نام دارو) : WHITE WAX drugname(نام دارو) : WHITE WAX dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01312 شکل دارو : Bulk...

دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM -T* توضیحات 0

دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM -T* با کد 60280 drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM -T* drugname(نام دارو) : FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/21 شرط تعهد : drug code(کد...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ