سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Bulk

دارو LANOLIN  (WOOL FAT) توضیحات 0

دارو LANOLIN (WOOL FAT) توضیحات

مشخصات کامل دارو LANOLIN (WOOL FAT) با کد 00734 drugname(نام دارو) : LANOLIN (WOOL FAT) drugname(نام دارو) : LANOLIN (WOOL FAT) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00734 شکل...

دارو PABA  (PARA-AMINO BENZOIC ACID) توضیحات 0

دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) با کد 00942 drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/01 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو SODIUM  CITRATE توضیحات 0

دارو SODIUM CITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CITRATE با کد 01151 drugname(نام دارو) : SODIUM CITRATE drugname(نام دارو) : SODIUM CITRATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01151 شکل دارو : Bulk...

دارو JULLY SOLUTION توضیحات 0

دارو JULLY SOLUTION توضیحات

مشخصات کامل دارو JULLY SOLUTION با کد 60520 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : JULLY SOLUTION drugname(نام دارو) : JULLY SOLUTION dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 60520...

دارو IODINE توضیحات 0

دارو IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو IODINE با کد 00695 drugname(نام دارو) : IODINE drugname(نام دارو) : IODINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00695 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

دارو SALICYLIC  ACID توضیحات 0

دارو SALICYLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو SALICYLIC ACID با کد 01116 drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID drugname(نام دارو) : SALICYLIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01116 شکل دارو : Bulk...

دارو SODIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01150 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01150 شکل دارو : Bulk...

دارو BORIC ACID توضیحات 0

دارو BORIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو BORIC ACID با کد 00172 drugname(نام دارو) : BORIC ACID drugname(نام دارو) : BORIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00172 شکل دارو : Bulk...

دارو CLOTRIMAZOLE CREAM -T* توضیحات 0

دارو CLOTRIMAZOLE CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOTRIMAZOLE CREAM -T* با کد 60240 drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE CREAM -T* drugname(نام دارو) : CLOTRIMAZOLE CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60240...

دارو COLLODION توضیحات 0

دارو COLLODION توضیحات

مشخصات کامل دارو COLLODION با کد 00351 drugname(نام دارو) : COLLODION drugname(نام دارو) : COLLODION dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00351 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان