سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Bulk

دارو POLYSORBATE  80 توضیحات 0

دارو POLYSORBATE 80 توضیحات

مشخصات کامل دارو POLYSORBATE 80 با کد 01025 drugname(نام دارو) : POLYSORBATE 80 drugname(نام دارو) : POLYSORBATE 80 dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01025 شکل دارو : Bulk...

دارو GLYCERIN توضیحات 0

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 00600 drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00600 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

دارو CAMPHOR توضیحات 0

دارو CAMPHOR توضیحات

مشخصات کامل دارو CAMPHOR با کد 00203 drugname(نام دارو) : CAMPHOR drugname(نام دارو) : CAMPHOR dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00203 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

دارو PROPYLENE  GLYCOL توضیحات 0

دارو PROPYLENE GLYCOL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPYLENE GLYCOL با کد 01071 drugname(نام دارو) : PROPYLENE GLYCOL drugname(نام دارو) : PROPYLENE GLYCOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01071 شکل دارو : Bulk...

دارو CALAMIN CREAM -T* توضیحات 0

دارو CALAMIN CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو CALAMIN CREAM -T* با کد 60210 drugname(نام دارو) : CALAMIN CREAM -T* drugname(نام دارو) : CALAMIN CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60210...

دارو NITROFURASONE  CREAM -T* توضیحات 0

دارو NITROFURASONE CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROFURASONE CREAM -T* با کد 60350 drugname(نام دارو) : NITROFURASONE CREAM -T* drugname(نام دارو) : NITROFURASONE CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60350...

دارو BENZOYL PEROXIDE  LOTION -T* توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE LOTION -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE LOTION -T* با کد 60170 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE LOTION -T* drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE LOTION -T* dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/18 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو ISOPROPYL ALCOHOL توضیحات 0

دارو ISOPROPYL ALCOHOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ISOPROPYL ALCOHOL با کد 00715 drugname(نام دارو) : ISOPROPYL ALCOHOL drugname(نام دارو) : ISOPROPYL ALCOHOL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00715 شکل دارو : Bulk...

دارو NYSTATIN POMADE-T* توضیحات 0

دارو NYSTATIN POMADE-T* توضیحات

مشخصات کامل دارو NYSTATIN POMADE-T* با کد 60490 drugname(نام دارو) : NYSTATIN POMADE-T* drugname(نام دارو) : NYSTATIN POMADE-T* dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60490 شکل دارو :...

دارو PARAFFIN  SOFT توضیحات 0

دارو PARAFFIN SOFT توضیحات

مشخصات کامل دارو PARAFFIN SOFT با کد 00950 drugname(نام دارو) : PARAFFIN SOFT drugname(نام دارو) : PARAFFIN SOFT dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00950 شکل دارو : Bulk...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان