سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Cap

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات 0

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات

مشخصات کامل دارو RIVASTIGMINE (EXELON) با کد 02000 تجویز متخصص مغز و اعصاب، روانپزشکی و داخلی drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد :...

دارو HEMATINIC توضیحات 0

دارو HEMATINIC توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMATINIC با کد 00622 drugname(نام دارو) : HEMATINIC drugname(نام دارو) : HEMATINIC dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00622 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو PIROXICAM توضیحات 0

دارو PIROXICAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIROXICAM با کد 01017 drugname(نام دارو) : PIROXICAM drugname(نام دارو) : PIROXICAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01017 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو PHENOXY BENZAMINE  HCL توضیحات 0

دارو PHENOXY BENZAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENOXY BENZAMINE HCL با کد 00984 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PHENOXY BENZAMINE HCL drugname(نام دارو) : PHENOXY BENZAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو ACITRETIN           (NEOTIGASON) توضیحات 0

دارو ACITRETIN (NEOTIGASON) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACITRETIN (NEOTIGASON) با کد 00017 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ACITRETIN (NEOTIGASON) drugname(نام دارو) : ACITRETIN (NEOTIGASON) dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/31 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 00287 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1386/06/14 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00287 شکل دارو...

دارو MEFENAMIC  ACID توضیحات 0

دارو MEFENAMIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MEFENAMIC ACID با کد 00794 drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID drugname(نام دارو) : MEFENAMIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00794 شکل دارو :...

دارو MEXILETIN توضیحات 0

دارو MEXILETIN توضیحات

مشخصات کامل دارو MEXILETIN با کد 00848 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MEXILETIN drugname(نام دارو) : MEXILETIN dru date(تاریخ دارو) : 1388/09/03 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00848 شکل دارو...

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 10932 تولید داخل – آنتی هیوپولیپدمی drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان...

دارو RIBAVIRIN توضیحات 0

دارو RIBAVIRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو RIBAVIRIN با کد 01879 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : RIBAVIRIN drugname(نام دارو) : RIBAVIRIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01879 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان