سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Cap

دارو VITAMIN  D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات 0

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 01304 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01304...

دارو VITAMIN  A توضیحات 0

دارو VITAMIN A توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN A با کد 01371 drugname(نام دارو) : VITAMIN A drugname(نام دارو) : VITAMIN A dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/22 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01371 شکل دارو :...

دارو CLOFIBRATE توضیحات 0

دارو CLOFIBRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOFIBRATE با کد 00318 drugname(نام دارو) : CLOFIBRATE drugname(نام دارو) : CLOFIBRATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00318 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو FLUCONAZOLE توضیحات 0

دارو FLUCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCONAZOLE با کد 02432 توليد داخل drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02432 شکل دارو...

دارو FLUCONAZOLE توضیحات 0

دارو FLUCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCONAZOLE با کد 00537 drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00537 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو QUININE  HCL توضیحات 0

دارو QUININE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو QUININE HCL با کد 02042 drugname(نام دارو) : QUININE HCL drugname(نام دارو) : QUININE HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02042 شکل دارو : Cap...

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات 0

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات

مشخصات کامل دارو RIVASTIGMINE (EXELON) با کد 01998 تجویز متخصص مغز و اعصاب، روانپزشکی و داخلی drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد :...

دارو VANCOMYCIN  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو VANCOMYCIN (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VANCOMYCIN (AS HCL) با کد 01702 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : VANCOMYCIN (AS HCL) drugname(نام دارو) : VANCOMYCIN (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو TESTOSTERONE  UNDECANOATE  توضیحات 0

دارو TESTOSTERONE UNDECANOATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TESTOSTERONE UNDECANOATE با کد 01941 توليد داخل drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE UNDECANOATE drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE UNDECANOATE dru date(تاریخ دارو) : 1389/09/15 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو ETHOSUXIMIDE توضیحات 0

دارو ETHOSUXIMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETHOSUXIMIDE با کد 00514 drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE drugname(نام دارو) : ETHOSUXIMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00514 شکل دارو : Cap دوز دارو...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ