سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

دسته: داروهای Cap

دارو LOMUSTINE توضیحات 0

دارو LOMUSTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LOMUSTINE با کد 00769 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LOMUSTINE drugname(نام دارو) : LOMUSTINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00769 شکل دارو...

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05992 تولید داخل – آنتی هیوپولیپدمی drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان...

دارو TROPESETRON  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو TROPESETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TROPESETRON (AS HCL) با کد 01699 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو DIAZOXIDE توضیحات 0

دارو DIAZOXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIAZOXIDE با کد 01463 drugname(نام دارو) : DIAZOXIDE drugname(نام دارو) : DIAZOXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/23 1391/03/23 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01463 شکل دارو : Cap دوز...

دارو ZIDOVUDINE توضیحات 0

دارو ZIDOVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZIDOVUDINE با کد 05078 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/22 شرط تعهد : تولید داخل و تجویز متخصص drug...

دارو GABAPENTIN توضیحات 0

دارو GABAPENTIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GABAPENTIN با کد 00573 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GABAPENTIN drugname(نام دارو) : GABAPENTIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00573 شکل دارو...

دارو NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو NOR TRIPTYLINE (AS HCL) با کد 02171 drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : NOR TRIPTYLINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/10 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو ZIDOVUDINE توضیحات 0

دارو ZIDOVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZIDOVUDINE با کد 01711 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01711 شکل دارو :...

دارو Temozolamide (Temodal)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Temozolamide (Temodal)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Temozolamide (Temodal)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05800 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست با تشکیل پرونده – در درمان سرطان drugname(نام دارو) : Temozolamide (Temodal)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام...

دارو DISOPYRAMIDE توضیحات 0

دارو DISOPYRAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو DISOPYRAMIDE با کد 00462 drugname(نام دارو) : DISOPYRAMIDE drugname(نام دارو) : DISOPYRAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/27 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00462 شکل دارو : Cap دوز دارو...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ