سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Cap

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 01758 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01758 شکل دارو...

دارو OMEPRAZOLE توضیحات 0

دارو OMEPRAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو OMEPRAZOLE با کد 00931 drugname(نام دارو) : OMEPRAZOLE drugname(نام دارو) : OMEPRAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00931 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو HYDROXY UREA توضیحات 0

دارو HYDROXY UREA توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXY UREA با کد 00647 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00647...

دارو HYDROXY UREA توضیحات 0

دارو HYDROXY UREA توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXY UREA با کد 00648 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA drugname(نام دارو) : HYDROXY UREA dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 1391/02/10 1391/03/16 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو PHENYTOIN  SODIUM توضیحات 0

دارو PHENYTOIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYTOIN SODIUM با کد 00993 drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM drugname(نام دارو) : PHENYTOIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00993 شکل دارو :...

دارو PROCAINAMIDE  HCL توضیحات 0

دارو PROCAINAMIDE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROCAINAMIDE HCL با کد 02398 توليد داخل drugname(نام دارو) : PROCAINAMIDE HCL drugname(نام دارو) : PROCAINAMIDE HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02398...

دارو CYSTEAMINE   BITARTRATE  توضیحات 0

دارو CYSTEAMINE BITARTRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYSTEAMINE BITARTRATE با کد 01453 drugname(نام دارو) : CYSTEAMINE BITARTRATE drugname(نام دارو) : CYSTEAMINE BITARTRATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01453 شکل دارو :...

دارو CLINDAMYCIN  توضیحات 0

دارو CLINDAMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN با کد 09464 drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 09464 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو GABAPENTIN توضیحات 0

دارو GABAPENTIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GABAPENTIN با کد 00572 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GABAPENTIN drugname(نام دارو) : GABAPENTIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00572 شکل دارو...

دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 18986 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست به عنوان ضد تهوع در شیمی درمانی drugname(نام دارو) : Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان