سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Cap

دارو IMATINIB  توضیحات 0

دارو IMATINIB توضیحات

مشخصات کامل دارو IMATINIB با کد 02289 تجویز انکولوژیست drugname(نام دارو) : IMATINIB drugname(نام دارو) : IMATINIB dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/03 شرط تعهد : تجویز انکولوژیست drug code(کد دارو) : 02289 شکل دارو...

دارو CEPHALEXIN توضیحات 0

دارو CEPHALEXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CEPHALEXIN با کد 00245 drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00245 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات 0

دارو RIVASTIGMINE (EXELON) توضیحات

مشخصات کامل دارو RIVASTIGMINE (EXELON) با کد 02738 تجویز متخصص مغز و اعصاب، روانپزشکی و داخلی drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) drugname(نام دارو) : RIVASTIGMINE (EXELON) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد :...

دارو DANAZOL توضیحات 0

دارو DANAZOL توضیحات

مشخصات کامل دارو DANAZOL با کد 00379 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DANAZOL drugname(نام دارو) : DANAZOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/24 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00379 شکل دارو...

دارو AMPICILLIN توضیحات 0

دارو AMPICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMPICILLIN با کد 00084 drugname(نام دارو) : AMPICILLIN drugname(نام دارو) : AMPICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00084 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو ETOPOSIDE توضیحات 0

دارو ETOPOSIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ETOPOSIDE با کد 00517 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE drugname(نام دارو) : ETOPOSIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/07/13 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00517 شکل دارو...

دارو AMPICILLIN توضیحات 0

دارو AMPICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMPICILLIN با کد 00085 drugname(نام دارو) : AMPICILLIN drugname(نام دارو) : AMPICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00085 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو ZIDOVUDINE توضیحات 0

دارو ZIDOVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZIDOVUDINE با کد 01314 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE drugname(نام دارو) : ZIDOVUDINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01314 شکل دارو :...

دارو TETRACYCLINE  HCL توضیحات 0

دارو TETRACYCLINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACYCLINE HCL با کد 01207 drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01207 شکل دارو :...

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 00288 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1386/06/14 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00288 شکل دارو...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست