سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Cap Extended Release

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 00911 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 00911 شکل دارو...

دارو MEBEVERINE   توضیحات 0

دارو MEBEVERINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBEVERINE با کد 09532 توليد داخل drugname(نام دارو) : MEBEVERINE drugname(نام دارو) : MEBEVERINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 09532 شکل دارو...

دارو VALPROATE  SODUIM   توضیحات 0

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) :...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : _ شکل دارو...

دارو NIFEDIPINE توضیحات 0

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 07772 توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 07772 شکل دارو...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01617 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 01617 شکل دارو...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02320 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 02320 شکل دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان