سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Chewable Tab

دارو AMOXICILLIN توضیحات 0

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد _ drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : _ شکل دارو : Chewable Tab دوز...

دارو MEBENDAZOLE توضیحات 0

دارو MEBENDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBENDAZOLE با کد 00786 drugname(نام دارو) : MEBENDAZOLE drugname(نام دارو) : MEBENDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00786 شکل دارو : Chewable Tab دوز...

دارو CHILDREN COLD توضیحات 0

دارو CHILDREN COLD توضیحات

مشخصات کامل دارو CHILDREN COLD با کد 00260 drugname(نام دارو) : CHILDREN COLD drugname(نام دارو) : CHILDREN COLD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00260 شکل دارو :...

دارو ALUMINIUM  MG S توضیحات 0

دارو ALUMINIUM MG S توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG S با کد 00050 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00050...

دارو ALUMINIUM  MG توضیحات 0

دارو ALUMINIUM MG توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG با کد 00048 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00048 شکل دارو :...

دارو ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات 0

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00106 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو ERYTHROMYCIN  (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات 0

دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) با کد 01493 توليد داخل drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN (AS ETHYLSUCCINATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد...

دارو THIABENDAZOLE توضیحات 0

دارو THIABENDAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو THIABENDAZOLE با کد 01214 drugname(نام دارو) : THIABENDAZOLE drugname(نام دارو) : THIABENDAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1384/12/13 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01214 شکل دارو : Chewable Tab دوز...

دارو ALUMINIUM  HYDROXIDE  (AS DRIED GEL) توضیحات 0

دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) با کد 00045 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) drugname(نام دارو) : ALUMINIUM HYDROXIDE (AS DRIED GEL) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان