سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Coated Tab

دارو VERAPAMIL  HCL توضیحات 0

دارو VERAPAMIL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو VERAPAMIL HCL با کد 01279 drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01279 شکل دارو :...

دارو CEPHALEXIN توضیحات 0

دارو CEPHALEXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CEPHALEXIN با کد drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : شکل دارو : Coated Tab دوز دارو doz :...

دارو TOPIRAMATE توضیحات 0

دارو TOPIRAMATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOPIRAMATE با کد 01884 تجويز متخصص مغز و اعصاب drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE dru date(تاریخ دارو) : 1385/09/18 شرط تعهد : تجويز متخصص مغز و اعصاب drug...

دارو PYRVINIUM  (AS  PAMOATE) توضیحات 0

دارو PYRVINIUM (AS PAMOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRVINIUM (AS PAMOATE) با کد 01086 drugname(نام دارو) : PYRVINIUM (AS PAMOATE) drugname(نام دارو) : PYRVINIUM (AS PAMOATE) dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01086...

دارو PYRIDOSTIGMINE  BROMIDE توضیحات 0

دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE با کد 01080 drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01080 شکل دارو :...

دارو FERROUS  SULFATE – F توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE – F توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE – F با کد 02049 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/05 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو IBUPROFEN توضیحات 0

دارو IBUPROFEN توضیحات

مشخصات کامل دارو IBUPROFEN با کد 00658 drugname(نام دارو) : IBUPROFEN drugname(نام دارو) : IBUPROFEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00658 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات 0

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPYRIDAMOLE با کد 00460 drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00460 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو CONTRACEPTIVE  HD توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE HD توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE HD با کد 00356 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00356 شکل دارو :...

دارو PERPHENAZINE توضیحات 0

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00973 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00973 شکل دارو : Coated Tab دوز...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان