سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

دسته: داروهای Coated Tab

دارو CONTRACEPTIVE  LD (+ Fe) توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE LD (+ Fe) توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE LD (+ Fe) با کد 01444 توليد داخل drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD (+ Fe) drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD (+ Fe) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد :...

دارو IMIPRAMINE HCL توضیحات 0

دارو IMIPRAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPRAMINE HCL با کد 00664 drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00664 شکل دارو :...

دارو ERGOTAMINE – C توضیحات 0

دارو ERGOTAMINE – C توضیحات

مشخصات کامل دارو ERGOTAMINE – C با کد 00493 drugname(نام دارو) : ERGOTAMINE – C drugname(نام دارو) : ERGOTAMINE – C dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00493...

دارو CHLORO QUINE   (AS PHOSPHATE)  توضیحات 0

دارو CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) با کد 00271 drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS PHOSPHATE) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE توضیحات 0

دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE با کد 00654 drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/16 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو THIETHYL PERAZINE  (AS OIMALEATE) توضیحات 0

دارو THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) با کد 01215 drugname(نام دارو) : THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) drugname(نام دارو) : THIETHYL PERAZINE (AS OIMALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1389/02/26 1391/03/24 شرط تعهد : drug...

دارو AMITRIPTYLINE  HCI توضیحات 0

دارو AMITRIPTYLINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو AMITRIPTYLINE HCI با کد 00066 drugname(نام دارو) : AMITRIPTYLINE HCI drugname(نام دارو) : AMITRIPTYLINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/05 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00066 شکل دارو :...

دارو TOPIRAMATE توضیحات 0

دارو TOPIRAMATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOPIRAMATE با کد 01883 تجويز متخصص مغز و اعصاب drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص مغز و اعصاب drug...

دارو FLUPHENAZINE  2HCL توضیحات 0

دارو FLUPHENAZINE 2HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUPHENAZINE 2HCL با کد 00554 drugname(نام دارو) : FLUPHENAZINE 2HCL drugname(نام دارو) : FLUPHENAZINE 2HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00554 شکل دارو :...

دارو TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) توضیحات 0

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 02191 توليد داخل drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ