سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Coated Tab

دارو CONTRACEPTIVE  LD توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE LD توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE LD با کد 00357 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00357 شکل دارو :...

دارو CHLOR PROMAZINE  HCL توضیحات 0

دارو CHLOR PROMAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PROMAZINE HCL با کد 00278 drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00278...

دارو PROPANTHELINE  BROMIDE توضیحات 0

دارو PROPANTHELINE BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPANTHELINE BROMIDE با کد 01066 drugname(نام دارو) : PROPANTHELINE BROMIDE drugname(نام دارو) : PROPANTHELINE BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01066 شکل دارو :...

دارو HYDRALAZINE HCL توضیحات 0

دارو HYDRALAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRALAZINE HCL با کد 00633 drugname(نام دارو) : HYDRALAZINE HCL drugname(نام دارو) : HYDRALAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 1391/09/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00633 شکل دارو...

دارو ANTI HISTAMINE   DECONGESTANT SR توضیحات 0

دارو ANTI HISTAMINE DECONGESTANT SR توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI HISTAMINE DECONGESTANT SR با کد 02022 توليد داخل drugname(نام دارو) : ANTI HISTAMINE DECONGESTANT SR drugname(نام دارو) : ANTI HISTAMINE DECONGESTANT SR dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد...

دارو BIPERIDEN HCL SR توضیحات 0

دارو BIPERIDEN HCL SR توضیحات

مشخصات کامل دارو BIPERIDEN HCL SR با کد 01410 توليد داخل drugname(نام دارو) : BIPERIDEN HCL SR drugname(نام دارو) : BIPERIDEN HCL SR dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد...

دارو THIORIDAZINE  HCL توضیحات 0

دارو THIORIDAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو THIORIDAZINE HCL با کد 01222 drugname(نام دارو) : THIORIDAZINE HCL drugname(نام دارو) : THIORIDAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01222 شکل دارو :...

دارو TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) توضیحات 0

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 01255 drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو CHLOR PROMAZINE  HCL توضیحات 0

دارو CHLOR PROMAZINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PROMAZINE HCL با کد 00279 drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL drugname(نام دارو) : CHLOR PROMAZINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00279...

دارو PERPHENAZINE توضیحات 0

دارو PERPHENAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PERPHENAZINE با کد 00972 drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE drugname(نام دارو) : PERPHENAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00972 شکل دارو : Coated Tab دوز...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست