سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Coated Tab

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR  توضیحات 0

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00407 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00407 شکل دارو :...

دارو TOPIRAMATE توضیحات 0

دارو TOPIRAMATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOPIRAMATE با کد 01885 تجويز متخصص مغز و اعصاب drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص مغز و اعصاب drug...

دارو CALCIUM  (AS CARBONATE) توضیحات 0

دارو CALCIUM (AS CARBONATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM (AS CARBONATE) با کد 00198 drugname(نام دارو) : CALCIUM (AS CARBONATE) drugname(نام دارو) : CALCIUM (AS CARBONATE) dru date(تاریخ دارو) : 1392/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00198...

دارو IMIPRAMINE HCL توضیحات 0

دارو IMIPRAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو IMIPRAMINE HCL با کد 00666 drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL drugname(نام دارو) : IMIPRAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00666 شکل دارو :...

دارو CONTRACEPTIVE  TRIPHASIC توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE TRIPHASIC توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE TRIPHASIC با کد 00358 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE TRIPHASIC drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE TRIPHASIC dru date(تاریخ دارو) : 1387/05/16 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00358 شکل دارو :...

دارو VERAPAMIL  HCL توضیحات 0

دارو VERAPAMIL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو VERAPAMIL HCL با کد 01279 drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL drugname(نام دارو) : VERAPAMIL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01279 شکل دارو :...

دارو CEPHALEXIN توضیحات 0

دارو CEPHALEXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CEPHALEXIN با کد drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : شکل دارو : Coated Tab دوز دارو doz :...

دارو TOPIRAMATE توضیحات 0

دارو TOPIRAMATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOPIRAMATE با کد 01884 تجويز متخصص مغز و اعصاب drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE drugname(نام دارو) : TOPIRAMATE dru date(تاریخ دارو) : 1385/09/18 شرط تعهد : تجويز متخصص مغز و اعصاب drug...

دارو PYRVINIUM  (AS  PAMOATE) توضیحات 0

دارو PYRVINIUM (AS PAMOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRVINIUM (AS PAMOATE) با کد 01086 drugname(نام دارو) : PYRVINIUM (AS PAMOATE) drugname(نام دارو) : PYRVINIUM (AS PAMOATE) dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01086...

دارو PYRIDOSTIGMINE  BROMIDE توضیحات 0

دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PYRIDOSTIGMINE BROMIDE با کد 01080 drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE drugname(نام دارو) : PYRIDOSTIGMINE BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01080 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان