سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

دسته: داروهای Double Scored Tab

دارو CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE توضیحات 0

دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE با کد 00276 drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00276...

دارو CHLORTHALIDONE توضیحات 0

دارو CHLORTHALIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORTHALIDONE با کد 00280 drugname(نام دارو) : CHLORTHALIDONE drugname(نام دارو) : CHLORTHALIDONE dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00280 شکل دارو : Double Scored Tab...

دارو ISONIAZID توضیحات 0

دارو ISONIAZID توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID با کد 00712 drugname(نام دارو) : ISONIAZID drugname(نام دارو) : ISONIAZID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00712 شکل دارو : Double Scored Tab...

دارو NICOTINIC  ACID توضیحات 0

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00900 توليد داخل drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 00900...

دارو DAPSONE توضیحات 0

دارو DAPSONE توضیحات

مشخصات کامل دارو DAPSONE با کد 00383 drugname(نام دارو) : DAPSONE drugname(نام دارو) : DAPSONE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00383 شکل دارو : Double Scored Tab...

دارو NICOTINIC  ACID توضیحات 0

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00898 drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00898 شکل دارو :...

دارو ISONIAZID توضیحات 0

دارو ISONIAZID توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID با کد 00713 drugname(نام دارو) : ISONIAZID drugname(نام دارو) : ISONIAZID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00713 شکل دارو : Double Scored Tab...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان