سایت انتخاب اسم

دسته: داروهای Double Scored Tab

دارو DAPSONE توضیحات 0

دارو DAPSONE توضیحات

مشخصات کامل دارو DAPSONE با کد 00383 drugname(نام دارو) : DAPSONE drugname(نام دارو) : DAPSONE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00383 شکل دارو : Double Scored Tab...

دارو NICOTINIC  ACID توضیحات 0

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00898 drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00898 شکل دارو :...

دارو ISONIAZID توضیحات 0

دارو ISONIAZID توضیحات

مشخصات کامل دارو ISONIAZID با کد 00713 drugname(نام دارو) : ISONIAZID drugname(نام دارو) : ISONIAZID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00713 شکل دارو : Double Scored Tab...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست