بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو LATANOPROST (XALATAN) توضیحات

مشخصات کامل دارو LATANOPROST (XALATAN) با کد 01901 تجویز متخصص چشم drugname(نام دارو) : LATANOPROST (XALATAN) drugname(نام دارو) : LATANOPROST (XALATAN) dru date(ت..

ادامه مطلب