بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Defripiron(L1)-Ferriprox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Defripiron(L1)-Ferriprox (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 17853 تولید داخل -بیماران خاص- تشکیل پرونده برای بیماران تالاسمی drugname(نام ..

ادامه مطلب